საკანონმდებლო ცვლილებები

3 ივნისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 28 მაისის N23 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებაში და ხელახლა განისაზღვრა აღმასრულებელი დირექტორის უფლებამოსილებები. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: დებულება