საკანონმდებლო ცვლილებები

31 აგვისტო, 2020

კომისიის 2020 წლის 31 აგვისტოს N58/6 გადაწყვეტილებით სს „ენერგო პრო ჯორჯია გენერაციის“ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში შევიდა ცვლილება და ამოღებული იქნა საცხენჰესი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ელექტროენერგიის წარმოება