საკანონმდებლო ცვლილებები

18 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №821 განკარგულებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, ბელიაშვილის ქუჩაზე, ჩიხი II, №3-ში მდებარე 51.36 კვ. მ ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწის ნაკვეთი პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 1 (ერთი) ლარად, საკუთრებაში გადაეცა სს „თელასს“.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ტარიფები,თელასი,ელექტროენერგეტიკა