საკანონმდებლო ცვლილებები

8 სექტემბერი, 2020

კომისიის 2020 წლის 31 აგვისტოს N58/6 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში და გაფართოვდა არეალი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ლიცენზია