საკანონმდებლო ცვლილებები

24 ივნისი, 2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 ივნისის N376 დადგენილებით დამტკიცდა განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის გამოთვლის მეთოდოლოგია. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: განახლებადი ენერგიები