საკანონმდებლო ცვლილებები

3 ივლისი, 2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 2 ივლისის N403 დადგენილებით დამტკიცდა განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემა (ჰიდროელექტროსადგურები), რომლის მიხედვითაც გამონაკლისი შემთხვევების გარდა პრემიალური ტარიფი შეადგენს 1 კვტ.სთ-ისთვის 0.015 აშშ დოლარს. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: განახლებადი ენერგიები