საკანონმდებლო ცვლილებები

26 ივნისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 18 ივნისის N28 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 20 დადგენილებაში და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე განისაზღვრა 500 კილოვატი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: განახილებადი ენერგიები