საკანონმდებლო ცვლილებები

21 ივლისი, 2020

2020 წლის 14 ივლისს ცვლილება შევიდა „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების“ შესახებ საქართველოს კანონში, რომლის თანახმად განისაზღვრა, რომ ელექტროენერგიის ტრანზიტის განხორციელების პროცესზე არ გადიხდება რეგულირების საფასური. ამასთან ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფი უნდა უზრუნველყოფდეს შესაბამისი მომსახურების  დანახარჯების ანაზღაურებას, სატრანზიტო ელექტროენერგიის რაოდენობის გათვალისწინებით. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონპროექტი
თემატიკა: ცვლილება კანონში