საკანონმდებლო ცვლილებები

28 ივლისი, 2020

2020 წლის 15 ივლისს ცვლილება შევიდა „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონში და თვითმმართველი ერთეულები შეიცვალა მუნიციპალიტეტებით. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონპროექტი
თემატიკა: ცვლილება კანონში