საკანონმდებლო ცვლილებები

21 ივლისი, 2020

2020 წლის 17 ივლისს ცვლილება შევიდა „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონში, რომლის თანახმად განისაზღვრა სისტემის ოპერატორის შერწყმის ან/და წილის/აქციების ან საოპერაციო აქტივების გასხვისების ან/და მაკონტროლებელი პირის (საბოლოო ბენეფიციარის) ცვლილების წესი. იხ. ვებგვერდი 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონპროექტი
თემატიკა: ცვლილება კანონში