საკანონმდებლო ცვლილებები

24 ივლისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 16 ივლისის N39 დადგენილებით დამტკიცდა გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესები, რომელმაც დაადგინა გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების სავალდებულო კრიტერიუმები და ამ კრიტერიუმებთან გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის  შესაბამისობა. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: განცალკევება