საკანონმდებლო ცვლილებები

29 ივლისი, 2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 ივლისის N470 დადგენლებით შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ დაეკისრა საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულება. დადგენილების ამოქმედების ვადად  განისაზღვრა 2021 წლის 1 იანვარი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: საჯარო მომსახურება