საკანონმდებლო ცვლილებები

14 აგვისტო, 2020

კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებით დამტკიცდა „ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესები“. იხ. ვებგვერდ

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: საცალო ბაზრის წესები