საკანონმდებლო ცვლილებები

10 ივნისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 4 ივნისის N24 დადგენილებით დამტკიცდა „დავების განხილვის წესები“. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: დავების განხილვის წესები