საკანონმდებლო ცვლილებები

3 ნოემბერი, 2016

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 3 ნოემბრის N2284 განკარგულებით, მცხეთის მუნიციპალიტეტს, მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფლების - ახალდაბისა და აღდგომლიანთკარის წყალმომარაგების გაუმჯობესების პროექტის განხორციელების მიზნით, მიეცა თანხმობა მიიღოს გრანტი 65 547 აშშ დოლარის ოდებით.

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: