საკანონმდებლო ცვლილებები

25 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის №944  განკარგულებით მოწონებულ იქნა 5 (ხუთი) ცალი საჰაერო სარქვლის შესყიდვის თაობაზე შპს „ენგურჰესსა“ და ČKD Blansko Engineering-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულება.

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი