საკანონმდებლო ცვლილებები

2 ივნისი, 2017

2017 წლის 17 მაისს ცვლილება შევიდა „რეგულირების საფასურის შესახებ“ საქართველოს კანონში, რომლის თანახმადაც სხვა საქმიანობებთან ერთად ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების საქმიანობაზე განისაზღვრა რეგულირების საფასური 0,0 ლარი.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონი
თემატიკა: რეგულირების საფასური