საკანონმდებლო ცვლილებები

6 ივნისი, 2017

2017 წლის 6  ივნისს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა კომისიის 2017 წლის 30 მაისის №9 დადგენილება „ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ტარიფები