საკანონმდებლო ცვლილებები

8 ივნისი, 2017

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2017 წლის 7 ივნისის №29 ბრძანებით, ცვლილება შევიდა „2017 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2016 წლის 28 ნოემბრის №89 ბრძანებაში. აქვე გაცნობებთ, რომ ბალანსში ცვლილება ასევე განხორციელდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2017 წლის 7 აპრილის №21 ბრძანებით.

 

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: საპროგნოზო ბალანსი,ელექტროენერგეტიკა