საკანონმდებლო ცვლილებები

3 ნოემბერი, 2016

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 3 ნოემბრის N2288 განკარგულებით, „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შემოქმედში მდებარე 617.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მოძრავი ქონება (ძალოვანი ტრანსფორმატორი 4 მვა, 35/10, 35 კვ ზეთიანი ამომრთველი ვტ35, 10 კვ ღია გამანაწილებელი მოწყობილობა „კრუნ 10“ (5 უჯრედი)), პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 1 (ერთი) ლარად, საკუთრებაში გადაეცეს სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“.

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: