საკანონმდებლო ცვლილებები

20 ივნისი, 2017

საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით რატიფიცირებული იქნა 2017 წლის 13 აპრილის „რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკსა (KfW), მაინის ფრანკფურტი, და საქართველოს,  წარმოდგენილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ („მსესხებელი“), შორის სასესხო ხელშეკრულება (საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II)“. გადადი ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა