საკანონმდებლო ცვლილებები

23 ივნისი, 2017

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2017 წლის 20 ივნისის №1-1/259 ბრძანებით, აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის „ახალციხე-ბათუმის“ 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის განხორციელებისათვის, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიეცა ქ. ბათუმში მდებარე ბადრი ვანაძის საკუთრებაში არსებული 882 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და ოთარ ომერაძის საკუთრებაში არსებული 651 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობის ექსპროპრიაციის უფლება იხილეთ ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ექსპროპრიაცია