საკანონმდებლო ცვლილებები

28 ივნისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის №1247 განკარგულებით სს „ნენსკრა ჰიდროს“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით გადაეცა საკუთრებაში გადაეცა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში და მესტიის მუნიციპალიტეტში მდებარე ექვსი მიწის ნაკვეთი (იხ. დანართი). საპრივატიზაციო პირობად განისაზღვრა „ნენსკრა ჰესის“ აშენება და ექსპლუატაციაში მიღება იხილეთ ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა