საკანონმდებლო ცვლილებები

28 ივნისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის №1220 განკარგულებით „თეთრი ნაკადისა“ და „ტრანს-კასპიური გაზსადენის“ პროექტების შემდგომი განვითარების მიზნით, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ დაევალა უზრუნველყოს აღნიშნული პროექტების პრომოუტერი კომპანიების - „W-Stream Caspian Pipeline Company Ltd“-ისა და „White Stream Limited“-ის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსება 200,000.00 აშშ დოლარის ოდენობით იხილეთ ვებგვერდი 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი