საკანონმდებლო ცვლილებები

29 ივნისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის №1222 განკარგულებით შპს „ენერგო ინვესტს“ მიეცა უფლება „ავანი ჰესის“ პროექტის განხორციელების ფარგლებში, კახეთის სატყეო სამსახურის ყვარელი-ლაგოდეხის სატყეო უბნის  ახალსოფლის სატყეოს სხვადასხვა კვარტალზე (54000 კვ. მიწის ფართობი) განახორციელოს ბუნებრივი გარემოდან საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი მცენარეების ამოღება. იხილეთ ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა