საკანონმდებლო ცვლილებები

29 ივნისი, 2017

სს „ენერგოკავშირი“ ავრცელებს განცხადებას  და სააქციო საზოგადოების აქციონერებს იწვევს მესამე მოწვევის მორიგ საერთო კრებაზე 2017 წლის 20 ივლისს. დღის წესრიგით დაგეგმილია 2016 წლის წლიური ანგარიშის განხილვა, 2016 წლის დირექტორის ანგარიშის წარმოდგენა და დამტკიცება, 2016 წლის სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშის წარმოდგენა და დამტკიცება, აუდიტორის არჩევა. იხილეთ ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: რეგულირებადი საწარმოები
დოკუმენტის ტიპი: შეტყობინება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი