საკანონმდებლო ცვლილებები

10 ივლისი, 2017

სააქციო საზოგადოება „თელასმა“ გამოაქვეყნდა შეტყობინება 2017 წლის 31 ივლისს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ.

გამომცემი ორგანო: კომპანია
დოკუმენტის ტიპი: პრესრელიზი
თემატიკა: აქციონერთა კრება