საკანონმდებლო ცვლილებები

11 ივლისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 ივნისის №1299 განკარგულებით საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებულ იქნეს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრის თანამდებობაზე საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარსადგენი მაია მელიქიძის კანდიდატურა. გადადით ლინკზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: კომისიის წევრი,კონტრასიგნაცია