საკანონმდებლო ცვლილებები

21 ნოემბერი, 2016

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 ნოემბრის №26 დადგენილებით დამტკიცდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა გაზსადენების ხაზობრივი ნაგებობის ტარიფები და ერთი გრძივი მეტრი მიწისქვეშა გაზსადენის საფასური განისაზღვრა -0,025 ლარის ოდენობით წელიწადში, ხოლო ერთი გრძივი მეტრი მიწისზედა გაზსადენის ქირის საფასური განისაზღვრა - 0,01 ლარის ოდენობით წელიწადში.

გამომცემი ორგანო: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: