საკანონმდებლო ცვლილებები

21 ნოემბერი, 2016

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 ნოემბრის №25 დადგენილებით დამტკიცდა  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამელიორაციო ნაგებობების სისტემების მომსახურების ტარიფები და ერთი გრძივი მეტრი სამელიორაციო მილსადენის ქირის საფასური განისაზღვრა - 0,10 ლარის ოდენობით წელიწადში.

გამომცემი ორგანო: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: