საკანონმდებლო ცვლილებები

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 სექტემბრის N1968 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, დამალას მთაზე სამაუწყებლო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციისათვის საჭირო სტაბილური და უსაფრთხო ელექტრომომარაგების უზრუნველსაყოფად, ელექტროგადამცემი ხაზის სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის დადებული 2017 წლის 14 ივლისის №69-17 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ელექტროგადამცემი ხაზის სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვის ვადის 2017 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელების შესახებ

27 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 აგვისტოს N1847 განკარგულებით ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 აგვისტოს N1639 განკარგულებაში, რომლის თანახმადაც:

  • განისაზღვრა, რომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ 35/10 კვ ქვესადგურის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, მისი ქსელში ჩართვა პირველ ეტაპზე განახორციელოს ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით, 110/35/10 ქ/ს „ტაბახმელადან“ გამავალი 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის საშუალებით, ხოლო მეორე ეტაპზე მოხდეს მისი დაკავშირება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილ ელექტროგადამცემ ქსელთან;
  • აღნიშნული პროექტის განხორციელებისათვის გამოყოფილი თანხა 600 000 ლარის ოდენობით გაიზარდა 1 000 000 ლარამდე
14 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 აგვისტოს №1711 განკარგულებით   საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დაევალა მისთვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან უზრუნველყოს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნში, ზაქათკარში, ჯაღმიანში, ბედონში, ბენიან-ბეგონში, იუხოში, მუდურუში, წკერეში, ციხიანში, სვიანა-როსტიანსა და ქოროღოში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2016 წლის 15 მაისამდე და 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 2017 წლის 15 მაისამდე პერიოდში (შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული შეღავათის ფარგლებში) საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების ანაზღაურება 843 690,18 ლარის ოდენობით და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზთან“ შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმება

7 სექტემბერი, 2017