11.06.2020 სხდომის შედეგები

11 ივნისი, 2020

კომისიამ 11 ივნისის საჯარო სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილა.

დადგინდა ნორმატიული დანაკარგები ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი რამდენიმე კომპანიისათვის:

შპს „დი-ვი-ეს“-ისთვის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა 2020 წლის 1 ივლისიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში განისაზღვრა 1.94%-ით.

შპს „გამას“-სთვის ამავე პერიოდში ნორმატიული დანაკარგების ოდენობამ შეადგინა 1.26%.

შპს „გასკო +“-სთვის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა 2020 წლის 1 ივლისიდან 2021 წლის 1იანვარმდე პერიოდში შეადგენს 6.90%-ს;

2021 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში - 4.79%-ს;

2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში - 3.08%-ს;

2023 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში - 2.24%-ს;

2024 წლის 1 იანვრიდან 2025 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში - 2 %-ს.

გაგრძელდა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება შპს „ჩირაღდანი XXI საუკუნისთვის“ ნორმატიული დანაკარგების ოდენობის დადგენის თაობაზე.

კომისიამ იმსჯელა ახალი მომხმარებლის ქსელზე მიერთების საკითხებზე. კანონის შესაბამისად, განისაზღვრა კომისიის მიერ ზეპირი მოსმენით განსახილველი საკითხები.