1.11.2023 რელიზი

1 ნოემბერი, 2023

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში კომისიისთვის მინიჭებული ISO 9001:2015 სტანდარტის ფარგლებში, კომისიის საქმიანობის ხარისხის შესრულების ძირითადი მაჩვენებლებისა და რისკების შეფასების შესახებ შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდნენ თავმჯდომარე, დავით ნარმანია და კომისიის წევრები.  

დავით ნარმანიას თქმით, სხვადასხვა მაჩვენებლების გათვალისწინებით, კომისიის საქმიანობა სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან.

„მარეგულირებელი კომისია 2020 წლიდან ფლობს ხარისხის მართვის საერთაშორისო სერტიფიკატს, რომელიც ხაზს უსვამს იმას, რომ კომისიის საქმიანობის ხარისხი სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. კომისიაში მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა საქმიანობის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესებასა და დახვეწაზე. მარეგულირებელ კომისიას გააჩნია საერთაშორისო დონის ხარისხის მართვის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს კომისიის მდგრად განვითარებასა და გამჭვირვალობას. ჩემს გუნდთან ერთად, ჩემი ამოცანაა, რომ კომისია მუდმივად იყოს ისეთი ინსტიტუცია, რომელიც ორიენტირებულია სიახლეების დანერგვაზე და ღიაა ინოვაციების მიმართ,“ - აღნიშნა დავით ნარმანიამ.   

ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო უნივერსალური სერტიფიკატია და მისი ძირითადი პრინციპებია მომხმარებელზე ორიენტირება, პერსონალის ჩართულობა, პროცესუალური მიდგომები, პროცესუალური მიდგომები, საქმიანობის ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები.