16.10.2020 რელიზი

16 ოქტომბერი, 2020

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს  კომისიის  თავმჯდომარე დავით ნარმანიამ და სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურაშვილმა.    

მემორანდუმის მიზანია სურსათის/ცხოველის საკვების, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით გათვალისწინებული სასმელი წყლის მიმწოდებელ ბიზნეს ოპერატორთა სახელმწიფო კონტროლის განსახორციელებლად რისკების მართვის ხელშეწყობა და ამ მიზნით მხარეებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება.

მხარეები უზრუნველყოფენ ერთმანეთისთვის ინფორმაციის გაზიარებას სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში გამოვლენილ ან შესაძლო დარღვევებთან დაკავშირებით. თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდება სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის სფეროში წარმოქმნილ დარღვევათა პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ერთობლივი დაგეგმვა, განხილვა და ანალიზი. 

დავით ნარმანიას განცხადებით, უწყებებს შორის თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს სასმელი წყლის ხარისხთან დაკავშირებით შესაძლო დარღვევების დროულ გამოვლენას შემდგომი რეაგირების მიზნით.

„კომისიასა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შორის დღემდე არსებული თანამშრომლობა გამყარდა მემორანდუმით, რაც ცალსახად მისასალმებელია. მნიშვნელოვანია სააგენტოს ჩართულობა წყლის ხარისხის შემოწმებასთან დაკავშირებით. საქართველოში სასმელი წყლის ხარისხი მოწმდება ყოველდღიურ რეჟიმში და სურსათის ეროვნული სააგენტო, ფაქტობრივად, ორმაგ კონტროლს განახორციელებს, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს სასმელი წყლის ხარისხის მუდმივ მონიტორინგსა და შესაბამისად, სასმელი წყლის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებას“, - აღნიშნა დავით ნარმანიამ.    

„სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მუდმივ რეჟიმში იღებს და ამოწმებს წყლის სინჯებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, აქტიურად თანამშრომლობს შესაბამის უწყებებთან რეაგირების მიზნით. მემორანდუმის გაფორმება სემეკთან ხელს შეუწყობს თანამშრომლობის გააქტიურებას, უწყებებს შორის ინფორმაციია გაცვლასა და წყლის ხარისხის კონტროლის უფრო ეფექტიანად დაგეგმვასა და განხორციელებას“ , -  განაცხადა ზურაბ ჩეკურიშვილმა.