8.12.2022 რელიზი

8 დეკემბერი, 2022

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სხდომაზე საჯარო  ინფორმაციის შესახებ ანგარიშზე იმსჯელეს. ანგარიშში ასახულია კანონმდებლობით განსაზღვრული ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულების შესრულებისა და ვადების დაცვის ანალიზი. წარმოდგენილი დოკუმენტის შესაბამისად, სრულად დაკმაყოფილდა ყველა მოთხოვნა, რომლებიც მარეგულირებელ კომისიაში არსებულ საჯარო ინფორმაციას შეეხებოდა.

საანგარიშო პერიოდში , 2021 წლის 1 დეკემბრიდან 2022 წლის 1 დეკემბრამდე, 62 სხდომა ჩატარდა, რომლებზეც კომისიამ მიიღო 81 დადგენილება და 907 გადაწყვეტილება,  ხოლო ზეპირი მოსმენის გარეშე - 608 გადაწყვეტილება.  

ანგარიშის შესაბამისად, კანონმდებლობით განსაზღვრულ საანგარიშო პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე კომისიაში სულ 73 წერილობითი განცხადება შევიდა. აქედან სრულად დაკმაყოფილდა 57, ნაწილობრივ - 11, ხოლო არ დაკმაყოფილდა 5. ნაწილობრივ დაკმაყოფილება და უარის თქმა განპირობებული იყო მოთხოვნილი ინფორმაციის კომისიაში არარსებობით ან კონფიდენციალურობით. აღსანიშნავია, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე  კომისიის გადაწყვეტილებები არ გასაჩივრებულა.

„მარეგულირებლის მიზანია, ყველა საჯარო ინფორმაცია ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საქმიანობის გამჭვირვალობა და ამ კუთხითაც მაღალი სტანდარტების დაცვა. როგორც ანგარიშიდანაც ჩანს, კომისიაში შემოსული ნებისმიერი განცხადება საჯარო ინფორმაციის შესახებ კმაყოფილდება და ეს უკვე წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკაა. ჩვენ გავცემთ ყველა ინფორმაციას, რომელიც არსებობს მარეგულირებელ კომისიაში და ექვემდებარება საჯაროობას“, - განაცხადა თავმჯდომარე დავით ნარმანიამ საჯარო ინფორმაციის შესახებ ანგარიშის დამტკიცებისას.