9.03.2021 რელიზი

10 მარტი, 2021

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ორგანიზებით ნეტო აღრიცხვის საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ  მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების მშენებლობაზე, მონტაჟსა და ექსპლუატაციაზე მომუშავე კომპანიების წარმომადგენლები. კომისიის თავმჯდომარემ და წევრებმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს კომისიის მიზანი ნეტო აღრიცხვის განვითარების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით, იმსჯელეს ახალი ენერგეტიკული ბაზრის სიახლეებზე, რომელიც 2021 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდება, მოისმინეს კომპანიების მოსაზრებები.  

ნეტო აღრიცხვა ელექტროენერგიის გამომუშავებაში განახლებადი ენერგიების (მზე, ქარი, წყალი) გამოყენების ერთ-ერთი პოპულარული მიმართულებაა, რომელიც საქართველოში კომისიის ძალისხმევით დაინერგა. საკუთარი მოხმარებისათვის,  ერთ მომხმარებელს ან მომხმარებელთა ჯგუფს, ნებისმიერ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს შეუძლია ელექტროენერგია გამოიმუშაოს მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის საშუალებით, რომლის დადგმული სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 500 კილოვატს; ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგია მიაწოდოს ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელს, რომლშიც არის ჩართული ელექტროსადგური; საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს ქსელიდან ენერგია. გამანაწილებელი ქსელისთვის მიწოდებული და ქსელიდან მოხმარებული ელექტროენერგიის გაქვითვა და ანგარიშსწორება წელიწადში ერთხელ, მაისში ხორციელდება. 

მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური, შესაძლოა, არ წარმოადგენდეს პირის საკუთრებას. სადგურით სარგებლობა შესაძლებელია დროებით მფლობელობაში, ხელშეკრულების საფუძველზე იჯარის, ლიზინგის ან სხვა ფორმით. ამასთანავე, სადგურის მიერ ელექტროენერგიის წარმოება და წარმოებული ელექტროენერგიის მოხმარება შესაძლებელია ხდებოდეს სხვადასხვა ადგილას.  

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, პირი, რომელიც სარგებლობს მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროსადგურით, გათავისუფლებულია ელექტროენერგიის სასისტემო და ბაზრის ოპერირების მომსახურების საფასურის გადახდისგან.   

ამჟამად, სს „თელასისა“ და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ქსელებში ჩართულია 243 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური. აქედან 94 სადგური სს „თელასის“ ქსელში, ხოლო 149 სადგური - სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ქსელში. ჯამური დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 3 849 კვტ-ს.