განცხადება

1 აპრილი, 2020

იმ მომხმარებლებს, რომლებიც თვეში მოიხმარენ 200 კვტსთ-ის ჩათვლით ელექტროენერგიას და 200 კუბური მეტრის ჩათვლით ბუნებრივ გაზს, ასეთ მომხმარებლებს გადასახადს სახელწიფო დაუფარავს. (შეღავათები ეხებათ მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს)

ასევე, წყალმომარაგების და დასუფთავების გადასახადი დაეფარებათ იმ მომხმარებლებს, რომლებლებსაც აქვთ თვეში 200 კვტსთ-მდე ელექტროენერგიის მოხმარება. წყალმომარაგების გადასახადის გადახდა მოხდება როგორც გამრიცხველიანებული, ასევე უმრიცხველო (სულადობრივი დარიცხვით) მომხმარებლებისთვის.

იმ მომხმარებლებს, რომლებმაც უკვე გადაიხადეს მარტის თვის კომუნალური გადასახადები, გადახდილი თანხები აესახებათ სააბონენტო ბარათზე ავანსის სახით.

სახელმწოფოს მიერ 200კვტსთ-ის ჩათვლით ელექტროენერგიის და 200 კუბური მეტრის ჩათვლით ბუნებრივი გაზის გადასახადის გადახდა ასევე მოხდება აპრილისა და მაისის თვეებშიც.

200კვტსთ-ს ჩათვლთ ელექტროენერგიის ხარჯი ლარში:

სს "თელასი" - 37.11 ლარი

სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" - 36.40 ლარი

200 კუბური მეტრის ჩათვლით ბუნებრვ გაზის ხარჯი ლარში

 

1 თბილისი ენერჯი 200 მ3 92.276 
2 ენერგოკავშირი 200 მ3 98.886
3 სოკარ ჯორჯია გაზი 200 მ3 113.856
4 საქორგგაზი 200 მ3 113.981
5 თელავგაზი 200 მ3 106.037
6 გასკო+ 200 მ3 96.601
7 ესჯი გაზი 200 მ3 96.401
8 გამა 200 მ3 84.040
9 ენერგია + 200 მ3 96.401
10 გაზტრანსსერვისი 200 მ3 86.000
11 ყამარი მ 200 მ3 91.999
12 გაზმშენი 200 მ3 72.980
13 ტაბა 200 მ3 115.168
14 ჩირაღდანი 200 მ3 98.001
15 ვაკე 200 მ3 97.492
16 ვარკეთილაირი 200 მ3 97.355
17 არზუ გაზი 200 მ3 110.724
18 ჩირაღდანი - XXI საუკუნე 200 მ3 99.899
19 დიდი დიღომი 200 მ3 101.801
20 მემედი 200 მ3 94.000
21 გოგოჭური და კომპანია 200 მ3 84.280
22 აკრიანი 2006 200 მ3 91.999
23 დი-ვი-ეს 200 მ3 97.001
24 საჩხერეგაზი 200 მ3 102.830