განცხადება

4 ნოემბერი, 2020

ფიზიკურ პირებს, რომლებიც თვეში მოიხმარენ 200 კვტსთ-ს ჩათვლთ ელექტროენერგიას სახელწიფო დაუფარავს ნოემბრის, დეკემბრის, იანვრისა და თებერვლის თვეების ელექტროენერგიის, წყალმომარაგების (როგორც გამრიცხველიანებულ, ასევე უმრიცხველო აბონენტებს) და დასუფთავების გადასახადებს. 

200 კვტსთ- ჩათვლთ ელექტროენერგიის ხარჯი ლარში კომპანიების მიხედვით:

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპანია

მოხმარება თვეში კვტსთ

ერთი თვის ხარჯი (ლარი)

სს თელასი

200

37

სს ენერგო-პრო ჯორჯია

200

36

ასევე, ნოემბრის, დეკემბრის, იანვრისა და თებერვლის თვეების გაზის გადასახადს სახელწიფო დაუფარავს იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც თვეში მოიხმარენ 200 კუბური მეტრის ჩათვლით ბუნებრივ გაზს. 

200 კუბური მეტრის ჩათვლით ბუნებრვი გაზის ხარჯი ლარში კომპანიების მიხედვით:

ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი კომპანია

მოხმარება თვეში/მ3

ერთი თვის ხარჯი (ლარი)

შპს თბილისი ენერჯი

200

92

სს ენერგოკავშირი

200

98

შპს სოკარ ჯორჯია გაზი

200

113

სს საქორგგაზი

200

113

შპს თელავგაზი

200

106

შპს გასკო +

200

96

შპს გაზტრანსსერვისი

200

86

შპს ყამარი მ

200

92

შპს ტაბა

200

115

შპს ჩირაღდანი

200

97

შპს ვარკეთილაირი

200

97

შპს არზუ გაზი

200

110

შპს ჩირაღდანი -XXI საუკუნე

200

99

შპს დიდი დიღომი

200

101

შპს მემედი

200

93

შპს აკრიანი 2006

200

91

შპს დი-ვი-ეს

200

82 (საშუალო წნევა)

97 (დაბალი წნევა)

სს საჩხერეგაზი

200

102