09.01.2023

9 იანვარი, 2023
გაცნობებთ, რომ განახლდა ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის წესების პროექტი.  
  
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2022 წლის 14 ივლისს დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის წესების" შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყლმომარაგების მარეგულირებელი ერონვული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად. დადგენილების გამოცემის ბოლო ვადად განისაზღვრა 2023 წლის პირველი მარტი.
 
იხილეთ ბმული