ინეტრვიუ ჟურნალ Forbes Georgia

25 თებერვალი, 2020

ეს არის რეფორმირების პირველი წელი, რომელიც ელექტროენერგიის ბაზრის სრულ მოდერნიზებას მოიცავს. რაც შეეხება ბუნებრივი გაზის ბაზარს, იქ რეფორმირების ძირითადი ნაწილი 2021 წლიდან დაიწყება. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე უმეტესწილად ელექტროენერგიის სექტორში მოსალოდნელ ცვლილებებზე ვისაუბრებ. სიახლეები იქნება ყველა სეგმენტისთვის, მათ შორის მოქალაქეებისთვის, ინვესტორებისთვის, ენერგეტიკის სექტორში უკვე მოქმედი კომპანიებისა თუ უწყებებისთვის. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის, სემეკის, როლი და ფუნქციები კიდევ უფრო იზრდება და, შესაბამისად, მატულობს პასუხისმგებლობაც. ახალ რეალობაში კომისიის მიერ ბალანსის დაცვა მომხმარებლებსა და ენერგეტიკის სექტორის მონაწილეებს შორის უფრო დიდ გამოწვევებთან იქნება დაკავშირებული.

იხილეთ ვრცლად