საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში შევიდა ცვლილება

1 მარტი, 2019