კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

21 ოქტომბერი, 2019

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები დაინიშნა 2019 წლის 21 ოქტომბერს, 14.00 საათზე (მისამართი: თბილისი, მიცკევიჩის ქ. N19) 

იხილეთ:

ბრძანება 883 კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესის დამტკიცების შესახებ

კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესი

ბრძანება 884 კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბიულეტენი ფორმა 

ცვლილება "ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში