28.11.2019 რელიზი

28 ნოემბერი, 2019

 

2019 წლის 28 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე კომისიამ სს „ხრამჰესი 1“-სა და სს „ხრამჰესი 2“-ს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფები დააკორექტირა.
კომისიის დადგენილებების შესაბამისად:
სს „ხრამჰესი 1“-სთვის კორექტირებული ტარიფი განისაზღვრა 10.837 თეთრი/კვტსთ-ით (დღგ-ს გარეშე);

იხილეთ განმარტებითი ბარათი


სს „ხრამჰესი 2“-სთვის კორექტირებული ტარიფი განისაზღვრა 12.304 თეთრი/კვტსთ-ით (დღგ-ს გარეშე.
ტარიფების კორექტირება შეეხო 2019 წლის 1 დეკემბერიდან და 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდს.

იხილეთ განმარტებითი ბარათი