სტატიები/პუბლიკაციები

დავით ნარმანია ერთი ნაბიჯით წინ ღია ენერგობაზრისკენ

26 ოქტომბერი, 2020

დავით ნარმანია COVID-19, ენერგეტიკა და ინვესტიციები

9 აპრილი, 2020

დავით ნარმანია ენერგორეფორმები 2020

25 თებერვალი, 2020

ირინა მილორავა რეგულატორის გამოწვევები ენერგეტიკაში

25 ოქტომბერი, 2019