მომხმარებელი, რომელზეც არ ვრცელდება უნივერსალური მომსახურება