პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და დამუშავების უზრუნველყოფის მიზნით, კომისიაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრად განსაზღვრულია  კომისიის აპარატის ქონების მართვის დეპარტამენტის დირექტორის პირველი მოადგილე მალხაზ ძიძიკაშვილი (მობ.: 577920130, ელ. ფოსტა: m.dzidzikashvili@gnerc.org)