ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.
გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების (თბოელექტროსადგურები)
ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფები, თეთრი/კვტსთ დღგ-ის გარეშე

საანგარიშო თვე

შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (თბილსრესის №3, 4 ბლოკები)

შპს "მტკვარი ენერჯი" (თბილსრესის №9 ბლოკი)

შპს "ჯიფაუერი"

შპს "გარდაბნის თბოსადგური"

დეკემბერი - 2019
13.233
12.259
-
8.513
იანვარი - 2020
13.536
12.636
12.329
8.631
თებერვალი - 2020
13.138
12.290
12.079
8.516
მარტი - 2020
15.622
-
-
10.293
აპრილი - 2020
15.271
-
13.863
9.594
მაისი - 2020
-
-
-
-
ივნისი - 2020
 
 
 
 
ივლისი - 2020
 
 
 
 
აგვისტო - 2020
 
 
 
 
სექტემბერი - 2020
 
 
 
 
ოქტომბერი - 2020
 
 
 
 
ნოემბერი - 2020
 
 
 
 
დეკემბერი - 2020
 
 
 
 
გარანტირებული სიმძლავრის საფასურები, ლარი/დღე დღგ-ის გარეშე

საანგარიშო წელი

შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (თბილსრესის №3 ბლოკი)

შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (თბილსრესის №4 ბლოკი)

შპს "მტკვარი ენერჯი" (თბილსრესის №9 ბლოკი)

შპს "ჯიფაუერი"

შპს "გარდაბნის თბოსადგური"

2020
25 159
27 444
77 330
47 898
404 214