კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 მაისი, 2017
39/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ჟვანიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3662931)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მირზაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№461432)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არტაშა აფოზიანსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112707477)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ესმა ბაღაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1113562625)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443105)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455462)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლადიკო მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469151)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აზა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440830)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯორჯ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445016)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444607)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463371)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნურა ჩოჩიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457362)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440362)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444710)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიული ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444082)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442785)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457011)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456372)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457896)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448689)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვენერა ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460744)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459809)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა დვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441773)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452993)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443731)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452915)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447746)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მინდია ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443047)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452436)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467444)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№111252595)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449964)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456269)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442353)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბექა კემულარიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446175)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნარა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466498)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოდერძი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455952)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455861)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაშიდ შამოევსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3809669)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ სარიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3025247)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია კვარაცხელიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2260920)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინესა ბახტაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1639267)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარსელ ბაჩალიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3919077)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა ლეჟავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2577278)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გალინა კობზევასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2461124)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ისკანდეროვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3633982)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ღოღობერიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1660303)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ხეჩუაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2149455)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე თათრიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0521698)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ ბარნაბიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0090136)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ გეტმანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3952510)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ჩხვიმიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4654298)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტელემაკ ბადალიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0786395)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ ბექაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0740639)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინე გელიტაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3892372)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442295)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441330)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459547)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
39/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456975)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,