კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 მაისი, 2017
41/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453916)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442068)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445083)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440818)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ჩაბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456964)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დემურ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461084)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლადიკო წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454779)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ჩაბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450720)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457556)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463199)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458329
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იორამ ზილინაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454256)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448612)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯონი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443719)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444071)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446028)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464793)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეგლარ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450526)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოდერძი არაბულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457226)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455872)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442104)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბართლომე პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452802)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როდენი ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467159)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448075)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457306)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442707)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურმან გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442945)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატა ბურდულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444128)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469242)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუშა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460038)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448019)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443365)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445469)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურჯან აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459978)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449372)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელისაბედ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467581)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენო სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452378)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447336)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოშრევან ქოჯურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446825)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეო გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441114)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443526)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულო ბერიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465567)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440647)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნარა ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453701)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449101)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451219)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443515)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465204)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456986)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პალიკო სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442295)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458318)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შმაგი ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467115)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარდო ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453062)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461368)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465099)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალიოშა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462187)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალქსანდრე გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447325)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შორენა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453380)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯაბა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442934)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ჩონიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449760)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448736)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამრიკო ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470336)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444300)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460107)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441502)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამრად ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467148)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვეფხია ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454848)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457282)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალუდა ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442295)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოლომონ ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445959)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447951)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455202)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურიკო ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457794)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470187)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ თამასხანოვსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444355)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445094)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450490)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447995)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერიან დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444491)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440841)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
41/81
„ბუნებრივი გზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის დადგენილების დამტკიცება. (ბუნებრივი გაზის ტარიფების მეთოდოლოგიაში ცვლილების შესახებ."
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
41/82
,,ზეპირი მოსმენა ,,წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს ,,სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტის" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,