კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

24 მაისი, 2017
40/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447381)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჰამლეტ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457044)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლილი აფციაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464884)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457589)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440738)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სვიმონ საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440512)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457885)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450296)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455849)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოშრევან ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450775)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზარბაკ არღვლიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№458268)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაჰამედ პაკელიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№458278)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟუჟუნა პეტრიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№223839)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ბიწაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№417160) (გადმოტანილია 18.05.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბადრი ლობჯანიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№438416) (გადმოტანილია 18.05.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
40/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ქსოვრელსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№752111650; №1915397)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
40/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაილა ალიევსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3565522)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
40/18
ზეპირი მოსმენა ,,მცხეთის №1 ბაგა-ბაღსა და შპს ,,მცხეთის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№551026992)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
40/19
ზეპირი მოსმენა ,,გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№755144042)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
40/20
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,დაგი"-სა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№458268)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
40/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აბესალომ შონიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№160450)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
40/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა კოხრეიძესა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3102371725)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
40/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა ბეშკენაძესა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3100695414)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
40/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469583)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
40/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449599)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
40/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რომან ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446357)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
40/27
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ნიკესა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
40/28
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში და ტრანსპორტირების სისტემაში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
40/29
„მომსახურების ხარისხისა და მიწოდების საიმედოობის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის, დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 8 დეკემბრის #82/25 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
40/30
„მომსახურების კომერციული ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 25 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 8 თებერვლის №8/27 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
40/31
ზეპირი მოსმენა ,,სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო დაჯარიმების შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
40/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ხუროშვილის კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
40/33
,,ახალი მომხმარებლის შპს „ვაინ გალერი“ ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
40/34
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ავტოჰაბის“) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/35
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
40/36
„ბუნებრივი გზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის დადგენილების დამტკიცება. (ბუნებრივი გაზის ტარიფების მეთოდოლოგიაში ცვლილების შესახებ."
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
40/37
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯორჯიან ვატერ ენდ კომპანისა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დადვის შესახებ". (აბ.№3410120861) (გადმოტანილია 18.05.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
40/38
,,მოქალაქე თამარ ვაწაძესა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (აბ.№3102839068) (გადმოტანილია 18.05.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
40/39
„სადავო საკითხების განხილვის პროცედურული წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 10 მარტის N15/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
40/40
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,